Oversigt over begivenheder

Generalforsamling

Torsdag d. 29. februar 2024 kl. 19.30
i Rostved Forsamlingshus


Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent,
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Behandling af indkomne forslag


5.a Fremsat af Anna Eriksen:
Forslag til digitalt booking af forsamlingshuset/sportspladsen
Dernæst syntes jeg at der skal laves en kontrakt på udlejer af forsamlingshuset, da
udlejer får honorar for arbejdet.
Der skal sættes ord på hvad man har af ansvar som udlejer, og hvordan man opfør sig
generelt.


5.b Fremsat af Hans Andersen:
Forslag om at få forbedret oversigtsforholdene ved Trekronervej 5B
og Flintbakken.


5.c Fremsat af Lars Westergaard:
Udlejning af forsamlingshus


6. Fastsættelse af næste års kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100,- for enlige 150,- for husstand


7. Valg af bestyrelse:

På valg er Lone Henriksen – genopstiller
Ulrik Ginnerup


8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.


9. Valg af 2 revisorer

Valgt i fjor for 2 år: Hans Andersen og Niels Sørensen


10. Valg af revisorsuppleant


11. Eventuelt
Der vil blive udtrukket 2 stk. indskudsbeviser.
Bestyrelsen har det seneste år blot været 5 medlemmer, og iflg. vedtægterne kan der være
7 medlemmer.
Vi vil derfor opfordre til, at man melder sig som kandidat til bestyrelsen.
Vi har allerede nu fået en uopfordret tilkendegivelse af ønske om opstilling, og håber der kan
vælges en fuldtallig bestyrelse, da der altid er brug for ekstra kræfter til foreningens drift.
I aftenens løb er beboerforeningen vært for øl/vand, kaffe og fastelavnsboller.

Bestyrelsen

Foreningens program for 2024 :


Fastelavn 11. februar


Streaming i forsamlingshuset:


27. feb. jagten på den perfekte vejrudsigt


12. marts: celler og levealder


19. marts: Bomben


9. April: Ig Nobel price


16. april: Menneskedyret Homo sapiensHold øje med postkassen eller infotavlen ved busholdepladsen)

  Der tages forbehold for, at tidspunkter og datoer kan ændres.