Oversigt over begivenheder

Foreningens program for 2023 :Sportspladsen er der åben hver fredag af frivilige- nærmere info via facebook.


  Der tages forbehold for, at tidspunkter og datoer kan ændres. 

Hold øje med postkassen eller infotavlen ved busholdepladsen)