O

Sidens formål er :


At formidle almennyttig information om Rostved og Rostved Forsamlingshus på internettet.
 
Der kan ikke optages læserbreve. Eventuelle artikler, skrivelser samt fotos, sendt til redaktøren, skal kunne tåle at komme forbi bestyrelsen (evt.) af beboerforeningen, inden udgivelse på siden. Henvendelser kan ske til redaktør af siden.

Medlemsbladet og denne side er ikke det samme, og materiale indsendt til medlemsbladet (f.eks. fotos fra fester i forsamlingshuset) bliver ikke nødvendigvis offentligjort her. Så husk at læse medlemsbladet. Interne meddelelser fra bestyrelsen, vil kun blive offentliggjort i medlemsbladet.  

Ønskes noget offentliggjort på siden, bedes det fremsendt i en eller anden form. Der bliver ikke lavet opsøgende arbejde.

Med venlig hilsen

Redaktøren

Rally oktober 2020