Udvalg

Udvalg

Der findes to uafhængige udvalg som tager sig af henholdvis sportspladsen, byinventar og figenbladet. 

Bladudvalget er de frivillige der laver medlemsbladet, men er også forholdsvis uformelt opbygget. Bestyrelsen har en repræsentant  i udvalget.

Byinventar
udvalget består af frivillige der tager sig af det inventar der blev indkøbt under byforskønnelses kampagnen i 2006-07. Udvalget er noget uformelt opbygget.

Der vil indimellem forkomme et vist personsammenfald på tværs af bestyrelse og udvalg, samt udvalgene imellem. Det  er jo en lille by.